• Kỹ thuật chung

  luật nửa phân phối
  vỏ mỏng
  ribless cylindrical thin shell
  vỏ mỏng hình trụ không có sườn
  single curvature thin shell
  vỏ mỏng cong một chiều
  thin shell barrel roof
  mái vỏ mỏng hình trụ
  thin shell canal bridge
  cầu máng vỏ mỏng
  thin shell precast units
  các cấu kiện đúc sẵn vỏ mỏng
  thin shell rib panel
  panen vỏ mỏng có sườn
  thin shell roof
  mái vỏ mỏng
  thin shell shaped to a surface of revolution
  vỏ mỏng dạng mặt tròn xoay
  thin shell spillway
  đập tràn vỏ mỏng
  thin shell structures
  kết cấu vỏ mỏng
  thin shell surface
  mặt vỏ mỏng
  thin shell theory
  lý thuyết vỏ mỏng
  thin shell with zero bending moment
  vỏ mỏng trong đó mômen uốn triệt tiêu
  thin-shell construction
  kết cấu vỏ mỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X