• Thông dụng

  Danh từ

  Người thứ ba
  Bên thứ ba

  Toán & tin

  bên thứ 3

  Giải thích VN: Là bên cung cấp các sản phẩm phụ trợ phần cứng hay phần mềm dùng cho một thiết bị máy tính hay hệ thống nhãn hiệu có sẵn.

  bên thứ ba
  đảng thứ ba
  nhà sản xuất thứ 3

  Giải thích VN: Là bên cung cấp các sản phẩm phụ trợ phần cứng hay phần mềm dùng cho một thiết bị máy tính hay hệ thống nhãn hiệu có sẵn.

  Xây dựng

  Bảo hiểm bên thứ ba

  Kinh tế

  bên thứ ba
  đệ tam nhân
  motor vehicle third party insurance
  bảo hiểm trách nhiệm đệ tam nhân xe hơi
  third party computer reservation system
  hệ thống đăng ký vé bằng vi tính của đệ tam nhân
  third-party clause
  điều khoản đệ tam nhân
  third-party liability
  trách nhiệm đệ tam nhân
  người thứ ba
  assignment of third party
  chuyển nhượng của người thứ ba
  neutral third party bill of lading
  vận đơn của người thứ ba
  third -party attachments
  sự tịch biên tài sản của người thứ ba (để trừ nợ)
  third party bill of lading
  vận đơn người thứ ba
  third party leasing
  sự cho thuê của người thứ ba
  third party letter of credit
  thư tín dụng người thứ ba
  third party risk
  rủi ro trách nhiệm của người thứ ba
  third-party attachments
  sự tịch biên tài sản của người thứ ba để trừ nợ
  third-party bill of lading
  vận đơn của người thứ ba
  third-party insurance
  bảo hiểm (trách nhiệm) người thứ ba
  third-party letter of credit
  thư tín dụng của người thứ ba
  người thứ ba, bên thứ ba

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X