• /´treinə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người dạy (súc vật)
  (thể dục,thể thao) người huấn luyện, huấn luyện viên
  Máy bay dùng để đào tạo phi công, thiết bị hoạt động như máy bay dùng để đào tạo phi công
  ( (thường) số nhiều) giày thể thao (như) training shoe

  Chuyên ngành

  đào tạo viên

  Xây dựng

  huấn luyện viên

  Điện tử & viễn thông

  máy tập luyện

  Kỹ thuật chung

  máy huấn luyện

  Giải thích EN: Any piece of equipment used to instruct personnel in the operation or maintenance of complex systems (e.g., radar, sonar, or flight vehicles), usually through the use of equipment mock-ups or realistic computer-controlled equipment simulators.

  Giải thích VN: Bất cứ phần nào của thiết bị thường được cung cấp cho nhân viên trong quá trình vận hành và bảo dưỡng những hệ thống phức tạp ( ví dụ như máy rađa, thiết bị phát hiện tàu ngầm hay những phương tiện trên không), thường thông qua việc sử dụng những mô hình thiết bị hoặc máy tính.

  Kinh tế

  huấn luyện viên
  người đào tạo
  người huấn luyện

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X