• /'trænskript/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bảo sao, bản chép lại; bản dịch (một bản tốc ký)
  typewritten transcript
  bản đánh máy sao lại (một bài đã ghi âm)
  Bản ghi
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) học bạ, bảng điểm
  academic transcript
  Bảng điểm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bản phiên mã
  bản chép lại

  Kỹ thuật chung

  bản sao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X