• /plɔd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bước đi nặng nề, bước đi khó nhọc
  Công việc khó nhọc

  Nội động từ

  ( + on, along) đi nặng nề, lê bước khó nhọc
  ( + at) làm cần cù, làm cật lực, làm rán sức
  ( + along) di chuyển chậm chạp (trong công việc)
  ( + away) ( at something) làm chắc chắn nhưng chậm (và khó khăn)
  Lê bước đi
  to plod one's way
  lê bước đi một quãng đường


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X