• /ʌη´gʌvənəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể điều khiển, khó điều khiển, không thể kiểm soát, khó kiểm soát, không kiềm chế được
  Bất trị, hung dữ
  Không thể cai trị, không thể thống trị
  Không thể cai quản, không thể quản lý
  Không thể chi phối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X