• /´ræmpənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chồm đứng lên (về một con vật trên huy hiệu)
  a lion rampant
  huy hiệu hình sư tử chồm
  Hung hăng, hùng hổ, không kiềm chế được, quá khích
  (thực vật học) mọc quá um tùm, mọc rậm rạp, mọc dày đặc
  rampant weeds
  cỏ dại mọc um tùm
  Lan tràn, cực kỳ phát triển, không bị kiềm chế (bệnh tật, tội ác...)
  (kiến trúc) thoai thoải, dốc thoai thoải

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kiểu vòm lệch

  Giải thích EN: Having one impost or abutment higher than the other. Thus, rampant arch, rampant vault.

  Giải thích VN: Có một chân vòm hay trụ chống cao hơn cái còn lại, hình thành vòm cuốn trượt và mái vòm thoải.

  Kỹ thuật chung

  dốc thoải
  lan can
  vòm thoải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X