• /koup/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tôn giáo) áo lễ
  (nghĩa bóng) bầu, vòm; áo khoác, màn
  the cope of night
  trong lúc màn đêm, thừa lúc đêm tối
  Nắp khuôn đúc
  (như) coping
  (kỹ thuật) cái chao, cái chụp

  Ngoại động từ

  Khoác áo lễ (cho giáo sĩ)
  Xây vòm
  Xây mái (một bức tường)

  Nội động từ

  ( + over) lồi ra (như) phần trên cùng của tường
  ( + with) đối phó, đương đầu
  to cope with difficulties
  đương đầu với những khó khăn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cái trao
  nửa khuôn trên

  Xây dựng

  Khóa rãnh hình V

  Giải thích EN: To join two molded wooden members by a profiling method, in such a way that the joint produced from the two ends resembles a miter joint; if flanges are evident, they can be cut away.

  Giải thích VN: Để nối hai thanh gỗ bằng phương pháp gia công định hình mà mối nối tạo ra bởi hai đầu giống như mối nối bằng mộng. Nếu bích nối được sử dụng, chúng có thể được cắt bỏ.

  Kỹ thuật chung

  bán khuôn trên
  bạt
  cái chụp
  cắt
  làm hòm khuôn trên
  nửa khuông trên
  mái đua
  mái hắc
  phủ lên
  vòm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X