• /´sʌmit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đỉnh, chỏm, chóp, ngọn; điểm cao nhất
  the icy summits of the Alps
  những đỉnh núi phủ băng của dãy An-pơ
  the summits of somebody's ambition
  đỉnh cao của hoài bão của ai
  Cuộc gặp thượng đỉnh; cuộc gặp cấp cao (của các vị đứng đầu chính phủ)
  ( định ngữ) (thuộc) cấp cao nhất
  summit conference
  hội nghị cấp cao nhất

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đỉnh, chóp, ngọn

  Xây dựng

  mặt cắt vồng lên
  thượng đỉnh

  Kỹ thuật chung

  chót
  ngọn
  đỉnh
  flood summit
  đỉnh lũ
  overflow summit
  đỉnh tràn
  summit canal
  kênh đỉnh phân hủy
  summit law
  định luật điểm hút
  đỉnh núi
  đỉnh, chóp, ngọn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  base , bottom , nadir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X