• Kỹ thuật chung

    máy biến năng dây dao động

    Giải thích EN: An instrument that measures ocean depth by noting the frequency at which a tungsten wire stretched in a magnetic field vibrates. Giải thích VN: Một dụng cụ đo độ sâu đại dương bằng cách ghi lại tần số tại đó một dây vonfram được căng trong một từ trường rung động.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X