• /'vinigə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giấm
  Flies are easier caught with honey than with vinegar
  mật ngọt chết ruồi
  (nghĩa bóng) tính chanh chua, tính đanh đá, tính khó chịu
  a vinegar tongue
  miệng lưỡi chua như giấm
  a vinegar face
  bộ mặt câng câng khó chịu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dấm

  Kỹ thuật chung

  giấm

  Giải thích EN: A sour liquid containing acetic acid, derived from the fermentation of diluted alcoholic beverages such as cider and wine.

  Giải thích VN: Loại chất lỏng chứa axit axetic bằng cách lên men rượu như rượu táo hay rượu vang.

  wood vinegar
  giấm gỗ

  Kinh tế

  giấm
  mother of vinegar
  con giấm
  mother of vinegar
  giấm cái
  vinegar ag (e) ing
  sự tàng trữ tạo hương giấm
  vinegar extract
  dịch chiết giấm
  vinegar factory
  nhà máy giấm
  vinegar flowers
  cái giấm
  vinegar flowers
  con giấm
  vinegar manufacture
  sự sản xuất giấm
  vinegar pickled herring
  cá trích dầm giấm
  vinegar pickled meat
  sản phẩm thịt dầm giấm
  trộn giấm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  alegar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X