• (đổi hướng từ Wafted)


  /wɑ:ft/

  Thông dụng

  Danh từ

  Làn (gió...); hơi, mùi toả trong không khí
  Sự thoảng qua; cảm giác thoảng qua, sự thoảng đưa, sự phảng phất
  a waft of perfume
  một mùi nước hoa thoang thoảng
  a waft of fragrance
  hương thơm phảng phất
  Cái vỗ cánh (chim)
  flag with a waft
  (hàng hải) cờ báo hiệu lâm nguy

  Ngoại động từ

  Thoảng đưa, nhẹ đưa, mang
  the evening breeze rose wafting in the scent of summer
  gió chiều hiu hiu thổi thoảng đưa về hương mùa hạ
  (từ cổ,nghĩa cổ) ra hiệu; gửi vọng (tay)
  to waft a kiss
  (để tay lên môi) gửi vọng một cái hôn
  (từ cổ,nghĩa cổ) quay đi, ngoảnh đi
  to waft one's look
  ngoảnh đi, đưa mắt nhìn ra chỗ khác

  Nội động từ

  Phấp phới
  to waft in the wind
  phất phới trước gió
  Thoảng qua, nhẹ qua (trong không khí)

  Hình Thái Từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X