• Thông dụng

  Danh từ

  Máy bơm nước

  Kỹ thuật chung

  bơm nước

  Giải thích VN: Là bơm tuần hoàn nước làm mát động cơ.

  auxiliary water pump
  bơm nước phụ
  chilled-water pump
  bơm nước lạnh
  circulating water pump
  bơm nước tuần hoàn
  condensation water pump
  máy bơm nước ngưng
  condenser water pump
  bơm nước bình ngưng
  condenser water pump
  máy bơm nước bình ngưng
  contractors centrifugal (water) pump
  máy bơm (nước) ly tâm dùng trên công trường
  cooling water pump
  bơm nước giải nhiệt
  cooling water pump
  máy bơm nước giải nhiệt
  dirty-water pump
  máy bơm nước thải
  feed water pump
  bơm nước cấp
  hand-act water pump
  bơm nước dùng tay
  heating water pump
  bơm nước mạng
  heating water pump
  bơm nước nóng lưu thông
  leakage water pump
  máy bơm nước rò rỉ
  raw water pump
  bơm nước chưa lọc
  sea water pump
  bơm nước biển
  self-priming dirty-water pump
  máy bơm nước bẩn tự mồi
  water pump by wind mill
  máy bơm nước bằng động cơ gió
  water pump grease
  mỡ bôi trơn bơm nước
  water pump housing
  vỏ máy bơm nước
  water pump packing
  phần lót kín trục bơm nước
  water pump shaft or impeller shaft
  trục bơm hay cánh quạt bơm nước
  máy bơm nước
  condensation water pump
  máy bơm nước ngưng
  condenser water pump
  máy bơm nước bình ngưng
  contractors centrifugal (water) pump
  máy bơm (nước) ly tâm dùng trên công trường
  cooling water pump
  máy bơm nước giải nhiệt
  dirty-water pump
  máy bơm nước thải
  leakage water pump
  máy bơm nước rò rỉ
  self-priming dirty-water pump
  máy bơm nước bẩn tự mồi
  water pump by wind mill
  máy bơm nước bằng động cơ gió
  water pump housing
  vỏ máy bơm nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X