• /æθ'letik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có tính chất lực sĩ, lực lưỡng, khoẻ mạnh
  (thuộc) điền kinh; (thuộc) thể thao
  athletic sports
  điền kinh; cuộc thi điền kinh


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  unathletic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X