• Danh từ giống đực

  độ cách, khoảng cách; sự chênh lệch
  Augmenter l'écart des branches d'un compas
  tăng thêm khoảng cách của hai nhánh com pa
  écart entre le prix de revient et le prix de vente
  chênh lệch giữa giá thành và giá bán
  Les écarts de température
  khoảng cách biến đổi nhiệt độ
  Sự trệch
  écart en derection
  sự trệch hướng (của đường đạn)
  Sự lầm lạc
  Des écarts de conduite
  những lầm lạc trong cách ăn ở
  Xóm hẻo lánh, chòm hẻo lánh
  à l'écrat
  xa lánh, riêng lẻ
  Vivre à l'écart
  sống xa lánh
  A l'écart de
  xa, ngoài vòng
  Se tenir à l'écart de la politique
  đứng ngoài vòng chính trị
  Grand écart
  thế xoạc chân sát đất (vũ)
  Mettre à l'écart
  bỏ rơi, gạt bỏ

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X