• Ngoại động từ

  Nuốt
  Avaler des aliments
  nuốt thức ăn
  J'ai cru qu'il allait m'avaler tout cru
  tôi đã tưởng nó nuốt sống tôi đi
  Avaler sa colère
  nuốt giận
  Avaler des humiliations
  nuốt nhục
  Avaler ses mots en parlant
  nuốt chữ (nói quá nhanh)
  (thân mật) tin
  Đó là một câu chuyện khó mà tin
  Ngốn
  Avaler un roman
  ngốn một cuốn tiểu thuyết
  Voiture qui avale la route
  xe chạy thật nhanh
  avaler des couleuvres couleuvre
  couleuvre
  avaler qqn des yeux
  (thân mật) nhìn ai hau háu
  avaler la pilule avaler le morceau
  ngậm đắng nuốt cay, cam chịu
  avaler son acte de naissance
  (thông tục) chết
  avaler l'obstacle
  vượt trở ngại một cách dễ dàng
  avoir avalé sa langue
  nhất quyết không nói một lời nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X