• Tính từ

  Sống
  Viande crue
  thịt sống

  Phản nghĩa Cuit

  Mộc
  Soie crue
  lụa mộc
  Sượng
  Couleur crue
  màu sượng
  Sống sượng, trắng trợn
  Réponse crue
  câu trả lời sống sượng

  Phản nghĩa Atténué, déguisé, tamisé

  À cru ngay ở trên
  Assis à cru sur l'herbe
  �� ngồi ngay ở trên cỏ
  Monter à cru
  trần
  Les pieds à cru
  �� chân trần, chân không
  avaler quelqu'un tout cru manger quelqu'un tout cru
  (thân mật) ăn tươi nuốt sống ai

  Danh từ giống đực

  Vùng trồng nho
  Les grands crus de France
  các vùng trồng nho lớn của nước Pháp
  Rượu nho (sản xuất ở vùng nào)
  Les meilleurs crus de Bourgogne
  rượu vang tốt nhất vùng Buốc-gô-nhơ
  de son cru de son propre cru
  (nghĩa bóng) do chính mình nghĩ, tự mình đặt ra
  Đồng âm Crue

  Phó từ

  Sống sượng, trắng trợn
  Parler cru
  nói trắng trợn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X