• Ngoại động từ

  Nhìn kỹ
  Considérer quelqu'un de la tête aux pieds
  nhìn kỹ ai từ đầu đến chân
  Cân nhắc
  Considérer le pour et le contre
  cân nhắc lợi hại
  Coi như
  On le considère comme le plus grand peintre de son temps
  người ta coi ông ta như là họa sĩ lớn nhất đương thời
  Kính trọng, quý mến
  Un homme que l'on considère beaucoup
  một người mà người ta kính trọng nhiều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X