• Danh từ giống đực

  Vận xấu, vận rủi ro
  Triompher du malheur
  thắng được vận xấu
  Tai họa; cái không may
  Il lui est arrivé un malheur
  một tai họa đã đến với nó
  Le malheur est qu'il est absent
  cái không may là ông ta đi vắng
  à quelque chose malheur est bon
  điều không may cũng có cái hay
  jouer de malheur jouer
  jouer
  le beau malheur! le grand malheur!
  (mỉa mai) khốn khổ quá nhỉ!
  malheur à
  trời tru đất diệt (ai); thật khổ cho (ai)
  malheur des temps
  cái đau khổ của thời đại
  par malheur
  chẳng may mà
  porter malheur
  đem lại tai họa, đem lại đau khổ
  Phản nghĩa Béatitude, bonheur, heur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X