• Tính từ

  Tốt hơn, hơn
  Ceci est meilleur que cela
  cái này tốt hơn cái kia
  ( Le meilleur) tốt nhất
  Le meilleur livre
  quyển sách tốt nhất
  de meilleure heure
  sớm hơn
  Phản nghĩa Pire
  Danh từ
  Người tốt nhất, người hơn cả

  Danh từ giống đực

  Cái tốt nhất, điều tốt nhất
  avoir le meilleur
  được lợi
  du meilleur de mon coeur
  tôi hết sức vui lòng
  être unis pour le meilleur et pour le pire
  vui buồn vẫn có nhau
  prendre le meilleur sur un adversaire
  (thể dục thể thao) thắng đối thủ

  Phó từ

  Hơn, tốt hơn
  Il fait meilleur aujourd'hui
  hôm nay trời tốt hơn, hôm nay trời đẹp hơn;
  Cette rose sent meilleur que celle-là
  bông hồng này thơm hơn bông kia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X