• Danh từ giống đực

  Vú (bò, dê)

  Phó từ

  Xấu hơn, tệ hơn
  Il y a pis que cela
  còn tệ hơn thế
  de mal en pis
  ngày càng xấu hơn
  dire pis que pendre de quelqu'un pendre
  pendre

  Tính từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) xấu hơn, tệ hơn
  C'est bien pis
  thế lại tệ hơn nữa
  qui pis est
  tệ hại hơn nữa là
  Femme laide et qui pis est méchante
  �� người phụ nữ xấu và, tệ hại hơn nữa là lại ác

  Danh từ giống đực

  (văn học) cái xấu nhất, cái tệ nhất
  au pis aller
  giá có xấu nhất
  mettre au pis
  tính đến việc xấu nhất
  Đồng âm Pi, pie.
  Phản nghĩa Meilleur, mieux.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X