• Tính từ

  đứng đắn, nghiêm túc
  Travail sérieux
  công việc làm nghiêm túc
  Jeune fille sérieuse
  cô gái đứng đắn
  Nghiêm nghị, nghiêm trang
  Sérieux comme un pape
  nghiêm nghị như giáo hoàng, rất nghiêm nghị
  Visage sérieux
  mặt trang nghiêm
  Quan trọng, đánh kể
  Nghiêm trọng, trầm trọng, nặng
  Maladie sérieuse
  bệnh trầm trọng
  client sérieux
  khách hàng mua nhiều

  Danh từ giống đực

  Sự đứng đắn; sự nghiêm túc
  Esprit de sérieux
  tinh thần nghiêm túc
  Vẻ nghiêm nghị, vẻ nghiêm trang
  Garder son sérieux
  giữ vẻ nghiêm trang
  Sự quan trọng
  Le sérieux d'une question
  sự quan trọng của một vấn đề
  prendre au sérieux
  cho là thực
  se prendre au sérieux
  ra vẻ quan trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X