• Danh từ giống đực

  Gót
  Talon du pied
  gót chân
  Chaussette reprisée au talon
  tất mạng gót
  Chaussure à talons hauts
  giày gót cao
  Chuôi
  Talon de lame de couteau
  chuôi dao
  Talon d'archet
  chuôi vĩ
  Đầu
  Talon de pain
  đầu bánh mì
  Talon de fromage
  đầu pho mát
  Móng giò (của chân giò)
  (đánh bài) (đánh cờ) (bài) cọc
  Cuốn lưu (của sổ hóa đơn...)
  (kiến trúc) gờ mâm bồng
  (hàng hải) đít (tàu)
  avoir l'esprit aux talons
  sai lầm quá đáng
  avoir l'estomac dans les talons estomac
  estomac
  être toujours aux talons de quelqu'un
  luôn luôn đi theo ai
  le talon d'Achille
  chỗ yếu nhất
  marcher être sur les talons de quelqu'un
  theo sát ai
  Mettre des ailes aux talons
  chạy như bay
  talon rouge
  người lịch sự, người ăn mặc bảnh bao
  tourner les talons montrer les talons
  chạy trốn, chuồn đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X