• Danh từ giống đực

  Xe cộ
  Véhicule attelé/véhicule remorqué
  xe móc theo, xe kéo theo
  Véhicule aérien
  máy bay
  Véhicule aérospatial
  tàu vũ trụ
  Véhicule à benne basculante
  xe ben tự lật
  Véhicule de combat
  xe chiến đấu, chiến xa
  Véhicule à coussin d'air
  xe đệm không khí
  Véhicule de découverte
  xe khảo sát
  Véhicule de goudronnage
  xe rải nhựa đường
  Véhicule de distribution de sable
  xe rải cát
  Véhicule lance-fusées
  giàn phóng tên lửa
  Voiture à propulsion autonome
  xe tự hành
  Véhicule de secours
  xe cứu hộ
  Véhicule touriste
  xe du lịch
  Véhicule circumlunaire
  vệ tinh mặt trăng
  Véhicule cosmique piloté
  tàu vũ trụ có người lái
  Véhicule d'exploration spatiale lointaine
  tàu viễn thám vũ trụ
  Véhicule de lancement/véhicule lanceur
  giàn phóng di động
  Véhicule de livraison rapide
  xe vận chuyển nhanh
  Véhicule porteur
  phương tiện vận chuyển
  Véhicule tracteur
  xe kéo, máy kéo
  Véhicule mi -lourd
  ô tô nặng vừa
  Véhicule pour voyageurs groupés
  xe chở nhiều người
  Véhicule pour voyageurs isolés
  xe chở từng người
  Véhicule rail -route
  xe chạy đường ray và đường bộ
  Vật truyền, phương tiện truyền
  L'air est le véhicule du son
  không khí là vật truyền âm
  L'imprimerie est le véhicule de la pensée
  ấn loát là phương tiện truyền tư tưởng
  (dược học) tá dược lỏng
  (hội họa) chất hòa, chất pha (thuốc vẽ)
  le grand véhicule
  (tôn giáo) đại thừa (đạo Phật)
  le petit véhicule
  (tôn giáo) tiểu thừa (đạo Phật)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X