• Danh từ giống cái

  (giải phẫu) tĩnh mạch
  veine cave
  tĩnh mạch chủ
  Vân (đá, gỗ)
  Veines du marbre
  vân đá hoa
  (thực vật học) gân (lá)
  (ngành mỏ) vỉa
  Veine de houille
  vỉa than
  Nguồn cảm hứng về thơ, thi hứng
  (thân mật) sự may mắn
  Avoir de la veine
  được may mắn
  avoir du feu dans les veines
  nhiệt tình sôi nổi
  avoir du sang dans les veines sang
  sang
  avoir du vif-argent dans les veines vif-argent
  vif-argent
  en veine de
  có hứng thú sẵn sàng (làm việc gì)
  En veine de poésie
  �� có hứng thú làm thơ
  être dans une veine de
  ở trong tâm trạng...
  n'avoir pas une goutte de sang dans les veines sang
  sang
  sentir le sang bouillir dans ses veines
  nóng ruột nóng gan
  se saigner aux quatre veines saigner
  saigner
  s'ouvrir les veines
  cắt mạch máu tự tử

  Thán từ

  Thích quá!
  veine alors!
  thích quá nhỉ!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X