• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  clamping pressure

  Giải thích VN: Lượng áp suất tác dụng từ bên ngoài cần thiết để ngăn áp suất chất lỏng trong chất dẻo khỏi ép mở khuôn đúc trong đó đang được tạo [[hình. ]]

  Giải thích EN: The amount of externally applied pressure necessary to prevent the fluid pressure in plastic from forcing open the mold in which it is being shaped.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X