• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acid-water pollution

  Giải thích VN: Ô nhiễm gây ra do nước tính axit cao thải ra từ các quá trình công nghiệp như khai thác than hay sản xuất pin hóa học, sợi tổng [[hợp. ]]

  Giải thích EN: Pollution caused by acidic water resulting from industrial processes, as in mining or the manufacturing of products such as chemical batteries and fibers.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X