• Thông dụng

  Động từ

  To eat away, to corrode, to erode
  kim loại bị a xit ăn mòn
  metals are eroded by acids
  lòng ganh tị gay gắt đã ăn mòn tình bạn lâu nay của họ
  a bitter envy has corroded their long-standing friendship
  sự ăn mòn hoặc bị ăn mòn chỗ bị ăn mòn
  corrosion, erosion
  chất ăn mòn
  corrosive

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abrasivity
  caustic
  corrode
  corrodible
  corrosion
  corrosive
  eat (away)
  erode
  erosional
  erosive
  etch
  etching
  fret
  pit

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  attack
  corrode

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X