• Thông dụng

  (cũng nói gay go) Tense.
  Tình hình gay lắm
  The situation is very tense.
  (cũng nói gay go) Tough, hard; heated.
  Vấn đề gay quá thảo luận cả buổi chiều chưa tìm ra cách giải quyết
  The question is so hard that a whole afternoon's discussion has not found any answer to itm
  Crimson (with drink or from exposure to the sun).
  Đi nắng về mặt đỏ gay
  To be crimson in the face after a long walk in the sun.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X