• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  alarm lamp
  calling lamp
  control light
  glow signal
  indicating lamp
  indicating light
  indicator lamp
  indicator light
  indicator tube
  lamp
  lamp, signal
  pilot lamp
  pilot light
  pilot-lamp
  signal (ling) lamp
  signal lamp
  signal light
  signal-lamp
  telltale lamp
  warning lamp
  hurricane lamp

  Giải thích VN: Một cây đèn dầu hoặc một giá đỡ một ống khói bằng kính cao để bảo vệ lửa của đèn không bị gió làm [[tắt. ]]

  Giải thích EN: An oil lamp or candlestick having a tall glass chimney to protect the flame from wind.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  check lamp
  warning light

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X