• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blast lamp
  blow lamp
  blow torch
  blowlamp
  blowtorch

  Giải thích VN: Loại đốt xách tay dùng nhiên liệu khí tác dụng tạo ra lửa nhiệt độ [[cao. ]]

  Giải thích EN: A gaseous-fueled, portable blast burner used for producing flame and intense heat.

  heating lamp
  soldering iron heat
  soldering lamp
  soldering torch
  torch

  Giải thích VN: lọai đèn đốt bằng gaz tạo ngọn lửa sử dụng để hàn [[cắt. ]]

  Giải thích EN: A lamplike gas burner producing a hot flame that is used to braze, cut, or weld.

  welding blowpipe
  welding burner
  welding torch

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  at term
  mature

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X