• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  astral lamp

  Giải thích VN: Một loại đèn Argand bình chứa dầu phẳng hình khuyên,làm cho đèn không tạo bóng sấp trên bàn khi được treo giữa [[bàn. ]]

  Giải thích EN: A type of Argand lamp having a flattened annular oil reservoir which causes the lamp to cast a shadow across a table when placed centrally.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X