• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  BTU (British Thermal Unit)
  caloric unit
  caloric value
  calorie
  heat unit
  đơn vị nhiệt bách phân
  centigrade heat unit
  đơn vị nhiệt centimét gam
  gram centimeter heat-unit
  đơn vị nhiệt centimét gam
  gram centimetre heat-unit
  joule

  Giải thích VN: Đơn vị dùng để đo năng lượng được trao đổi dưới dạng nhiệt [[năng. ]]

  thermal unit
  đơn vị nhiệt Anh
  British thermal unit
  đơn vị nhiệt Anh
  British Thermal unit (BThU)
  đơn vị nhiệt Anh
  international table British thermal unit
  đơn vị nhiệt Anh
  mean British thermal unit
  đơn vị nhiệt Anh sáu mươi độ Fahrenheit
  sixty degrees Fahrenheit British thermal unit
  đơn vị nhiệt Anh theo bảng quốc tế
  international table British thermal unit
  đơn vị nhiệt Anh trung bình
  British thermal unit
  đơn vị nhiệt Anh trung bình
  mean British thermal unit
  đơn vị nhiệt của Anh
  British thermal unit (BTU)
  đơn vị nhiệt của Anh
  Btu (Britishthermal unit)
  đơn vị nhiệt lượng Anh
  British thermal unit
  đơn vị nhiệt năng của Anh
  British thermal unit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X