• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  turnpike

  Giải thích VN: 1. một thuật ngữ chỉ một đường cao tốc công cộng. 2. một đường cao tốc sử dụng bị hạn chế, đặc biệt đường thu lệ phí; trong cách dùng hiện đại, thuật ngữ này được dùng hạn chế với vùng phía đông của [[Mỹ. ]]

  Giải thích EN: 1. a former term for a public highway.a former term for a public highway.2. a limited-access highway, especially one on which tolls are charged; in modern usage the term is largely limited to the eastern United States.a limited-access highway, especially one on which tolls are charged; in modern usage the term is largely limited to the eastern United States.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X