• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  floor line

  Giải thích VN: Điểm đánh dấu phía dưới gióng cửa, trụ cửa hoặc các bộ phận đặt đứng khác để chỉ ra vị trí của sàn trong suốt thời kỳ xây [[dựng. ]]

  Giải thích EN: A mark made at the lower end of a door post or other vertical member to indicate the position of the floor during construction.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X