• Thông dụng

  Danh từ

  Internode
  một gióng tre
  a bamboo internode
  Rail, bar
  gióng chuồng trâu
  A buffalosheds bar
  Động từ
  to prod with beatings of

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  ledge

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  knot
  tone
  giọng nói
  tone of voice

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gender
  bộ uốn giống (đực/cái)
  gender bender
  bộ đổi giống
  gender changer
  bộ đổi giống (đực/cái)
  gender changer
  bộ đổi giống (đực/cái)
  gender mender
  genre
  giống của mặt
  genre of a surface
  giống của một hàm nguyên
  genre of an entire function
  giống của một mặt
  genre of a surface
  giống của đường cong đại số
  genre of an algebraic curve
  genus
  giống của một đường
  genus of a curve
  hàm giống hữu hạn
  function of finite genus
  kind
  like
  similar

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  haul
  haulage
  breed
  gia súc thuần giống
  pure breed cattle
  giống thịt
  beef breed
  giống lấy sữa
  dairy breed
  kind
  race
  strain
  variety

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X