• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  angle capital

  Giải thích VN: Phần chóp của cột góc, đặc biệt một cấu trúc chóp Ionic được nhô đều cả hai cạnh của góc [[tường. ]]

  Giải thích EN: The capital of a corner column, especially an Ionic capital modified to project equally on both sides of the corner.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X