• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  capstan tool head
  monitor
  swivel head
  swivel slide rest
  turret
  bàn trượt của đầu rơvonve
  turret slide
  máy đầu rơvonve
  turret machine
  máy khoan ( đầu) rơvonve
  turret head drilling machine
  máy khoan đầu rơvonve
  turret-type drilling machine
  ngõng trục đầu rơvonve
  turret stud
  trục của đầu rơvonve
  turret spindle
  vị trí tọa độ đầu rơvonve
  turret head indexing position
  đầu rơvonve (thực hiện một bước nguyên công)
  turret station
  đầu rơvonve bốn dao
  four-tool turret
  đầu rơvonve hình sao
  star turret
  đầu rơvonve kiểu tang
  drum turret
  đầu rơvonve trục ngang
  horizontal axis turret
  turret head
  máy khoan ( đầu) rơvonve
  turret head drilling machine
  vị trí tọa độ đầu rơvonve
  turret head indexing position

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X