• Thông dụng

  Tenon-like axis, tenon-like hinge.
  Chữa lại hai cái ngõng cửa
  To repair two tenon-like axis of a rice-mill.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  neck
  cấu kiện cổ ngõng
  neck molding
  cấu kiện cổ ngõng
  neck moulding
  cổ ngõng (để rót)
  goose neck
  hình cổ ngỗng
  swan-neck
  khuỷu nối cổ ngỗng
  swan neck bend
  mặt cắt (hình) cổ ngỗng
  goose neck profile
  mỡ bôi trơn ngõng trục cán lạnh
  cold (roll) neck grease
  ngõng trục cán
  roll neck
  ngõng trục quay
  swivel neck
  ngõng trục
  neck bearing
  ống cổ ngỗng
  goose-neck
  ống cổ ngỗng
  swan neck
  ống nối cổ ngỗng
  swan-neck
  đèn đọc sách xoay được (cổ ngỗng)
  goose neck map light
  nib
  pin
  swivel stud
  tine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X