• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Brix degree

  Giải thích VN: Một bộ phận trong cân Brix; tỷ lệ bởi trọng lượng của các chất rắn thể hòa tan trong xiro nhiệt độ [[68°F. ]]

  Giải thích EN: A unit of the Brix scale; the percentage by weight of soluble solids in a syrup at 68°F.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cooling degree

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X