• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  altitude

  Giải thích VN: Khoảng cách theo chiều đứng của một vật bên trên một điểm xác định, chẳng hạn như mực nước biển hay mặt [[đất. ]]

  Giải thích EN: The vertical distance of something above a reference point, such as sea level or the earth's surface.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X