• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  attenuation
  dụng cụ đo suy giảm
  attenuation measuring instrument
  độ suy giảm biến thiên
  variable attenuation
  độ suy giảm dải biên
  sideband attenuation
  độ suy giảm dải thông
  passband attenuation
  độ suy giảm dòng
  current attenuation
  độ suy giảm qua lọc
  filter attenuation
  độ suy giảm quá mức
  excess attenuation
  độ suy giảm riêng
  specific attenuation
  độ suy giảm sóng hài
  harmonic attenuation
  độ suy giảm theo tầm
  range attenuation
  độ suy giảm thích ứng
  matching attenuation
  độ suy giảm tuyến
  radio attenuation
  độ suy giảm đầu ra
  output attenuation
  độ suy giảm đường truyền
  transmission-line attenuation
  damping decrement
  decrement
  độ suy giảm lôgarit
  logarithmic decrement
  loss
  độ suy giảm thích ứng
  return loss

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X