• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sliding
  tốc độ trượt
  sliding speed
  tốc độ trượt
  sliding velocity
  tốc độ trượt (bánh xe)
  sliding speed
  slip
  bộ điều chỉnh độ trượt
  slip regulator
  dụng cụ đo độ trượt
  slip meter
  tốc độ trượt ( máy cảm ứng)
  slip speed
  độ trượt biểu kiến
  apparent slip
  độ trượt cực
  pole slip
  độ trượt hình
  picture slip
  độ trượt ngang
  strike slip
  độ trượt nhẹ
  fine slip
  độ trượt tế vi
  fine slip
  độ trượt thẳng góc
  perpendicular slip
  độ trượt thực
  net slip
  độ trượt tương đối
  relative slip
  slip speed
  slippage
  độ trượt tối ưu
  optimum slippage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X