• Thông dụng

  Be touched with pity... be touched to the quick, be wounded (hurt) in one's feeling.
  Động lòng trước cảnh tang tóc
  To be touched with sympathy at the sight of death and grief.
  Câu nói không khéo làm anh ta động lòng
  The awkward remark touched him to the quick.
  Ai nói anh ta động lòng
  Please don't feel hurt, nobody has made any remarks against you.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X