• Thông dụng

  Treaty.
  Điều ước Véc-xay
  The Versailles Treaty.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  convention
  pact
  điều ước mậu dịch
  trade pact
  treaty
  sự bảo vệ điều ước
  treaty protection
  văn bản, văn từ của điều ước, văn bản hợp đồng
  treaty wording
  điều ước hỗ huệ
  reciprocal treaty
  điều ước quốc tế
  international treaty
  điều ước thông thương hữu hảo
  treaty of amity and commerce
  điều ước thông thương hàng hải
  treaty of commerce and navigation
  điều ước thuế ( kết giữa nước này với nước khác)
  tax treaty
  điều ước thuế quan
  tariff treaty
  điều ước thuế vụ đa phương
  multilateral tax treaty
  điều ước thương mại đa phương
  multilateral commercial treaty
  điều ước đa phương
  multilateral treaty
  điều ước Đăng Nhãn hiệu Thương mại
  Trademark Registration Treaty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X