• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  derivative control

  Giải thích VN: Quá trình hoặc phương pháp điều khiển tín hiệu điều khiển cấu chấp hành tỷ lệ thuận với đạo hàm theo thời gian của sự sai lệch tín hiệu ra mong muốn tín hiệu ra thực [[tế. ]]

  Giải thích EN: A control process or method in which an actuator drive signal is proportional to the time derivative of the difference between the desired output and actual output.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X