• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  check point
  khởi động điểm kiểm tra
  check point start
  control point
  datum point
  inspection point
  reference point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X