• Thông dụng

  Symbol.

  Tính Từ

  Symbolic.
  Nhân vật điển hình
  A symbolic charater
  typical (tiêu biểu)
  representative (đại diện)
  demonstrative (trình bày, cho thấy)
  illustrative (góc độ minh họa)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  typical
  bất biến bản điển hình
  typical basic invariant
  bất biến bản điển hình
  typical basic invariant
  căn hộ điển hình
  typical flat
  dạng điển hình
  typical form
  hàm thực điển hình
  typical real function
  hợp chất điển hình
  typical compound
  mạch điển hình
  typical circuit
  mặt cắt ngang điển hình
  typical cross section
  đồ mạng điển hình
  typical network
  đồ điển hình
  typical circuit
  thiết kế điển hình
  typical design
  đơn nguyên điển hình
  typical bay

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  representative
  bộ phận điển hình
  representative cross section
  type

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X