• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  leader

  Giải thích VN: Một dải băng không được ghi đầu hay cuối của một cuộn băng hay phim cho phép sử dụng không làm hại phần vật liệu [[ghi. ]]

  Giải thích EN: An unrecorded strip at the beginning or end of a reel of tape or film that permits handling without damaging the recorded material..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X