• Thông dụng

  Động từ

  To define, to lay down
  ấn định nhiệm vụ
  to define the task
  ấn định trách nhiệm của một quan
  to define the responsibility of an agency
  ấn định sách lược đấu tranh
  to lay down a tactics for struggle
  luật lệ ấn định rằng mọi người xin việc đều phải qua một kỳ thi viết
  it is laid down that all applicants must sit a written exam

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  fixed

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  highlight

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  fixture

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X